Il nostro nuovo giocattolo in campagna

La potatura degli ulivi è attualmente in pieno svolgimento e per poter fare tutto da soli senza l’aiuto di alcuno, abbiamo acquistato un nuovo giocattolo.

Secondo Giovanni questo giocattolo è solo per uomini duri, ma a mio avviso anche super donne lo possono utilizzare 😉. Certamente se non dimenticano di impostare il pulsante “on/off” su “on” perché se dimenticano ciò, come è successo a me la prima volta, avviare il motore è difficile anche per le donne super 🙂. Il nostro nuovo giocattolo è un biotrituratore!

Perché un biotrituratore?

La potatura degli alberi è automaticamente accompagnata da molti rifiuti sotto forma di rami. Conserviamo quelli più grandi per l’inverno successivo in modo da avere legna per la nostra stufa. Ma poi la questione cosa fare con i rami più piccoli è rimasta. Bruciarli è possibile ma non è un’opzione per noi. Per questo motivo siamo andati alla ricerca di una soluzione e l’abbiamo trovata: abbiamo concordato che avevamo bisogno di una cippatrice. La scorsa settimana il nostro sogno è diventato realtà. Con l’arrivo della nostra cippatrice possiamo finalmente chiudere il cerchio della vita degli alberi: i rami sono tritati e il cippato (piccole scaglie di legno) rimane sotto l’albero per fornire protezione e concime allo stesso tempo. E dopo una giornata di duro lavoro, offrono un “letto” morbido davvero eccezionale per riposare. 

Siamo orgogliosi di continuare a fare passi “verdi”.

In Puglia In Vacanza – la tua vacanza (di benessere) in campagna in modo sostenibile!

 

Lorbeerlikör und Lorbeertee

Wenn ich nach dem Arbeit unser Haus betrete, werde ich von dem wunderbaren Zimtduft begrüßt. Caroline, eine der Gewinnerinnen der 50-Gramm-Lorbeerblätter, hat mich nach einige Rezeptenì gefragt. Caroline ich kann dich dieses Rezept auf jeden Fall empfehlen: einen Tee aus Zimt und Lorbeerblättern.

Zimt Lorbeerblatt Tee

Ein einfacher, beruhigender Lorbeertee zur Stimulierung des Immunsystems.

Zutaten:
4-5 (getrocknete) Lorbeerblätter
1 Zimtstange (oder 1 Teelöffel gemahlener Zimt)
1 Liter Wasser

Zu tun:
Blätter und Zimt ins Wasser geben und ca. 20 Minuten köcheln lassen. Für ein schwächeres Gebräu die frischen oder trockenen Blätter fein hacken, über heißes Wasser gießen und ziehen lassen.

Quelle: www.meghantelpner.com

Lorbeerlikör – ein Gebräu, das nach Apulien riecht

Ein anderes Gebräu, das ich gerade mache, ist Lorbeerlikör. Nachdem die Blätter 2 Wochen im Alkohol waren, habe ich die Blätter entfernt und Wasser und Zucker hinzugefügt. Diese Mischung ruht jetzt die nächsten 3 Wochen. Und dann folgt der letzte Schritt: In die Flasche geben und weitere 5 Wochen stehen lassen. Fortsetzung folgt 🙂 

Laurierlikeur en laurierthee

Wanneer ik na een ochtend buiten stoeien met de houtversnipperaar ons huisje binnenloop, word ik verwelkomd door de heerlijke geur van kaneel. Caroline, één van de winnaars van de 50 gram laurierbladeren, heeft me gevraagd naar een aantal recepten. Caroline deze kan ik je zeker aanraden: een thee van kaneel en laurierbladeren.

Kaneel Laurierblad Thee

Een eenvoudige kalmerende laurierblad thee om het immuunsysteem te stimuleren.

Ingrediënten
4-5 (gedroogde) laurierblaadjes
1 kaneelstokje (of 1 theelepel gemalen kaneel)
1 liter water

Doen:
Voeg bladeren en kaneel toe aan het water en laat ongeveer 20 minuten sudderen. Voor een zwakker brouwsel, hak de verse of droge bladeren fijn, giet heet water over en laat ze trekken.

Bron: www.meghantelpner.com

Laurierlikeur – een brouwsel wat naar Puglia ruiktEen ander brouwsel wat ik aan het maken ben, is Laurierlikeur. Nadat de bladeren 2 weken in de alcohol hebben gestaan, zijn de bladeren verwijderd en is er water en suiker aan toegevoegd. Dit mengsel staat de komende 3 weken te rusten. En daarna volgt de laatste stap: in de fles en weer 5 weken laten staan. Wordt uiteraard vervolgd!

Ons nieuwe speeltje voor op het land

Het snoeien van de olijfbomen is momenteel in volle gang. Vorig jaar deden wij het werk, maar dit jaar hebben we met ons nieuwe speeltje hulp gekregen.

Volgens Giovanni is dit speelgoed alleen voor stoere mannen, maar naar mijn mening is de machine ook geschikt om gebruikt te worden door supervrouwen 😉. Zeker als ze niet vergeten de “aan/uit” knop op “aan” te zetten want als ze dat vergeten, zoals ik de eerste keer deed, dan is het starten van de motor zelfs voor supervrouwen moeilijk 🙂 . Ons nieuwe speeltje is een houtversnipperaar! 

Waarom een houtversnipperaar?

Het snoeien van de bomen gaat automatisch gepaard met veel afval in de vorm van takken. De grotere bewaren we voor de volgende winter zodat we hout hebben voor onze houtkachel. Maar de vraag wat te doen met de kleinere takken bleef. Ze verbranden was en is nog steeds geen optie voor ons. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een oplossing en die hebben we gevonden: we waren het er over eens dat we een houtversnipperaar nodig hadden. Vorige week is onze droom uitgekomen met de komst van onze versnipperaar. Op deze manier kunnen we eindelijk de cirkel van het boomleven sluiten: de takken worden in stukjes afgebroken en die houtsnippers blijven onder de boom om deze tegelijkertijd bescherming en mest te geven. En na een dag hard werken geeft het een echt geweldig zacht “bed” om uit te rusten.

We zijn trots en dankbaar dat we opnieuw een stap hebben kunnen zetten om ‘groen’ te worden.

In Puglia In Vacanza – je (wellness) vakantie op het platteland op een duurzame manier!

Our new toy for in the countryside

The pruning of the olive trees is currently in full swing. Last year the two of us were doing the job. This year we’ve got some help from our new toy: our woodchipper. 

According to Giovanni only tough men are able to use the woodchipper. But in my opinion the machine is also suitable for use by superwomen 😉 . For sure when they don’t forget to switch the “on/off” button to “on”. If they forget that, like I did the first time, starting the engine is hard, even for superwomen 🙂 .

Why a woodchipper?

The pruning of the trees is automatically accompanied by a lot of waste in the form of tree limbs. The bigger ones we save for next winter so that we have wood for our woodstove. But what to do with the smaller branches, which ar a lot? Burning them was and still isn’t an option for us. For that reason we went looking for a solution and we found it: we agreed that we needed a wood chipper. Last week our dream came true with the arrival of our shredder. This way we can finally close the circle of  the tree life: the branches are broken into pieces and those wood chips remain under the tree to provide protection and manure at the same time. And after a day of hard work they also make a really great soft “bed” to take a rest. 

We are proud and grateful that we again have been able to make another step in becoming “green”.

In Puglia In Vacanza – your (wellness) holiday in the countryside in a sustainable way!