Die heutige Nummer ist …

Heute, vor vier Jahren, haben wir uns (Jetty & Giovanni) kennengelernt. Wenn du heute den 7. November buchst, erhaltest du einen Rabatt von 40% auf die Mietgebühr der Lamia. Der Rabatt gilt für einen Aufenthalt vom 15. November 2019 bis zum 30. Mai 2020.

Ein Beispiel:

Nehmen wir an, du bist vom 21. bis 28. Dezember 2019 unser Gast. Normalerweise würdest du für diesen einwöchigen Aufenthalt 140 € zuzüglich der Kosten für Strom und Gas bezahlen. Wenn du die Lamia heute, den 7. November, buchst, zahlst du 84 € + die Kosten für Strom und Gas für dieselbe Woche.

Wie bucht man?

Sende uns einfach eine E-Mail an die folgende Adresse: info@inpugliainvacanza.it. Gebe den gewünschten Zeitraum an und warte auf unsere Bestätigung.

Het getal van vandaag is …

Vandaag, vier jaar geleden, hebben wij (Jetty & Giovanni) elkaar voor het eerst ontmoet. Als je vandaag 7 november boekt, krijg je een korting op de huurprijs van de lamia van 40%. De korting is geldig voor een verblijf van 15 november 2019 tot 30 mei 2020.

Een voorbeeld:

Stel dat je onze gast bent van 21 december tot 28 december 2019. Normaal betaal je voor het verblijf van deze week € 140 plus de kosten van elektriciteit en gas. Als je vandaag 7 november de lamia boekt, betaal je voor dezelfde week € 84 + de kosten voor elektriciteit en gas.

Hoe te boeken?

Stuur ons een e-mail naar het volgende adres: info@inpugliainvacanza.it, met vermelding van de gewenste periode en wacht op onze bevestiging.

Today’s number is …

Today, four years ago, we (Jetty & Giovanni) met for the first time. If you book today November 7th, you’ll have a discount on the rental fee of the lamia of 40%. The discount is valid for a stay from 15 November 2019 until 30 May 2020.

An example:

Let’s say you are our guest from December 21st to December 28th 2019. Normally you would pay for that one-week stay € 140 plus the cost of electricity and gas. If you book the lamia today November 7th, you will pay € 84 + the cost for electricity and gas for the same week.

How to book?

Just send us an e-mail to the following address: info@inpugliainvacanza.it, indicating the required period and wait for our confirmation.

Mannen maken het avondeten …

Onlangs hebben we je laten weten dat we, met de komst van de feestdagen, tot het einde van het jaar regelmatig aanbiedingen betreffende de lamia zullen hebben. Morgen 7 november, wat toevallig ook de dag “Mannen maken het avondeten” is, zullen we onze eerste aanbieding bekendgeven.

Mannen maken het avondeten …

… staat ook bekend als “Bereid het avondeten voor je vrouw.” Dus mannen, volg Giovanni’s voorbeeld en laat de vrouw in je leven een pauze nemen. Laat haar in haar favoriete fauteuil in de woonkamer zitten, met een glas wijn in haar hand en zet haar favoriete film op. Neem dan een schort, zoek een recept en begin zelf met het bereiden van het diner! Waarom? Natuurlijk omdat je van je vrouw houdt. En het is een kans om haar echt te verbazen met een uitstekend diner!

Heb je een aantal gemakkelijk te bereiden recepten nodig? Onze Facebook-groep “Cuciniamo!” geeft je de mogelijkheid om eenvoudige maar heerlijke recepten uit te wisselen met collega-koks. Als je nog geen lid bent, word het dan een en begin met het vinden van een recept dat bij jou past.

Männer kochen das Abendessen …

Neulich haben wir dich darüber informiert, dass mit der Kunft der Weihnachtszeit, wir regelmäßig Angebote bezüglich der Lamia veröffentlichen bis zum Ende des Jahres. Morgen, den 7. November, der ebenfalls der Tag “Männer kochen das Abendessen” ist, werden wir unser erstes Angebot veröffentlichen.

Männer kochen das Abendessen …

… ist auch bekannt als „Bereite das Abendessen für deine Frau.“ Also Jungs, folgt Giovannis Beispiel und lasst die Frau in eurem Leben eine Pause machen. Lasse sie in ihrem Lieblingssessel im Wohnzimmer sitzen, mit einem glas wein in der hand und lege ihren lieblingsfilm auf. Dann nehme eine Schürze, finde ein Rezept und bereite das Abendessen selbst zu! Warum? Natürlich, weil du deine Frau liebst. Und es ist eine Gelegenheit, sie mit einem hervorragenden Abendessen wirklich zu überraschen!

Benötigst du einfache Rezepte? Unsere Facebook-Gruppe “Cuciniamo!” gibt dich die Möglichkeit, einfache, aber köstliche Rezepte mit anderen Köchen auszutauschen. Wenn du noch kein Mitglied bist, werde eines und finde ein Rezept, das zu dich passt.

Men Make Dinner Day …

The other day we informed you that, with the arrival of the holiday season, until the end of the year we’ll be having offers regarding the lamia on a regular basis. Tomorrow, November 7th, which also happens to be “Men in Dinner Day”, we’ll publish our first offer.

Men make dinner …

… is also known as “Prepare dinner for your wife.” So guys, follow Giovanni’s example and let the woman in your life take a break. Have her sit in her favorite armchair in the living room, with a glass of wine in her hand and put on her favorite movie. Than, take an apron, find a recipe and start preparing dinner by yourself! Why? Of course because you love your wife. And it’s an opportunity to truly amaze her with an excellent dinner!

Do you need some easy-to-prepare recipes? Our Facebook group “Cuciniamo!” gives you the opportunity to exchange simple but delicious recipes with fellow chefs. If you are not a member yet, become one and start finding a recipe that will be the right one for you.

La giornata degli uomini che preparano la cena …

Ieri ti abbiamo informato che, con l’arrivo delle festività natalizie, fino a fine anno avremo regolarmente delle offerte sui soggiorni presso la nostra lamia. Dopodomani, 7 novembre, nel “Giorno nel quale gli uomini preparano la cena” (Men Make Dinner Day), pubblicheremo la nostra prima offerta.

Gli uomini che preparano la cena …

… è anche conosciuto come “Prepara la cena a tua moglie”. Quindi ragazzi, seguite l’esempio di Giovanni e fate prendere una pausa alla donna della vostra vita. Fatela accomodare sulla sua poltrona preferita in salotto, con un bicchiere di vino in mano e mettete il suo film preferito. A questo punto indossate un grembiule, trovate una ricetta e preparate la cena da soli! Perché? Certo perché amate vostra moglie. È l’occasione per stupirla davvero con un’ottima cena!

C’è bisogno di alcune ricette facili da preparare? Il nostro gruppo Facebook “Cuciniamo!” ti dà la possibilità di scambiare ricette semplici ma deliziose con colleghi chef. Se non sei ancora membro, diventa e inizia a trovare una ricetta che sarà quella giusta per te.

Vielen Dank allen!

Wir danken allen, die an unserem Gewinnspiel teilgenommen haben. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Benjamin, der einen einwöchigen Aufenthalt in unserer Lamia gewonnen hat.

Wenn du dich für einen Urlaub in unserem Lamia im schönen Apulien interessierst, hast du vielleicht Glück, denn die Zeit mit den vielen Feiertage und Geschenke ist fast da 🙂 . Bis Ende des Jahres veröffentlichen wir regelmäßig Angebote. Wenn du keines verpassen möchtest, gebe unserer Facebook-Seite ein “Gefällt mir”, um auf dem Laufenden zu bleiben!

Wir, Jetty und Giovanni, haben uns am 7. November zum ersten Mal getroffen. Unser erstes Angebot ist ein Rabatt von 10% auf den Mietpreis der Lamia für jedes Jahr, das seit 201?, dem Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben, vergangen ist.

Der Rabatt gilt für einen Aufenthalt vom 15. November 2019 bis zum 30. Mai 2020 und nur, wenn du am Donnerstag, den 7. November, buchst.

Donnerstag werden wir dich über den Rabatt informieren 🙂.

Bedankt iedereen!

We bedanken iedereen die heeft deelgenomen aan onze Give Away. Nogmaals felicitaties aan Benjamin die een verblijf van een week in onze lamia heeft gewonnen.

Als je geïnteresseerd bent in een vakantie in onze Lamia, in het prachtige Puglia, heb je misschien geluk want de periode met de vele feestdagen is aangbroken 🙂 . Regelmatig, tot het einde van het jaar, zullen we aanbiedingen publiceren en als je er geen wilt missen, geef dan een like aan onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven!

Wij, Jetty en Giovanni, hebben elkaar voor het eerst ontmoet op 7 november. Onze eerste aanbieding is 10% korting op de huurprijs van de lamia, voor elk jaar dat is verstreken sinds 201?, het jaar dat we elkaar voor het eerst ontmoetten.

De korting is geldig voor een verblijf van 15 november 2019 tot 30 mei 2020 en alleen als je donderdag 7 november boekt.

Donderdag laten we je weten wat de korting zal zijn 🙂 .

Thanks everyone!

We thank all those who participated in our Give Away. Once again, congratulations to Benjamin who won a one week’s stay in our lamia.

If you are interested in spending a holiday in our Lamia, in beautiful Puglia, you could be lucky because the holiday season has begun 🙂 . On a regular basis we’ll publish offers until the end of the year and if you don’t want to miss any of them, give a like to our Facebook page to stay up to date!

We, Jetty and Giovanni, met for the first time on November 7th. Our first offer is a 10% discount on the rentalfee of the lamia, for every year that has passed since 201?, the year we met for the first time.

The discount is valid for a stay from 15 November 2019 until 30 May 2020 and only if you book Thursday 7 November.

Thursday we will let you know what the discount will be 🙂 .